onsdag 11 april 2018

Skeppets förskoleklass Vecka 15-17


Veckobrev vecka 15-17

Äntligen tillbaka efter påsklov och nu sätter vi full fart igen. J
Kroppen temat är avslutat och nu idag har vi startat upp närmiljötemat.
Målen med det temat är att lära oss
lite om Folkparkens historia
om djur och växter i parken
om allemansrätten och miljön
etik och moral exempelvis hur man är på en kyrkogård.

Parallellt med temat kommer vi att kolla upp våra mattekunskaper, samma test som vi gjorde när eleverna började här. Meningen är att se vad eleverna lärt sig eller om arbetssättet att lära behöver ändras Vi ser också vilka elever som kan behöva extra stöd i årskurs ett.

Vi kommer också börja med utvecklingssamtal. Ni kommer att prata med samma pedagog som ni pratade med under uppföljningssamtalen då era barn just börjat här. Samtalen kommer ligga på så kallade samtalsdagar. Annika har den 23/4, Emma den 26/4, Ulrica den 3/5 och Eva den 9/5. Ni kommer att få lapp med exakt tid men när det närmar sig och det är bra om ni kan försöka att lösa så ni kan komma den tiden ni får. Så håll dagarna lite öppna! J

Den 20/4 kommer de elever som var frånvarande i gul grupp då vi hade hörseltest göra det hos skolsköterskan.

Den 26/4 har vi sista tillfället med vår danspedagog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar