måndag 16 april 2018


Föräldramöte på Bågskytten 180416

Vi presenterar personalen i Bågskytten ännu en gång.
Maria går igenom hur en skoldag ser ut:
Start 8.15 (torsdagar 08.30) Vi ringer in, barnen ställer upp och vi tar i hand och säger god morgon till alla.
Alla barn har egen hylla i den nya hallen. Skor lämnas i yttersta hallen.
Barnen går till sin egen plats i Bågen eller Skytten.
Vi börjar varje dag med ett upprop där eleverna har chans att berätta saker de vill säga som inte har med skolarbete att göra.
Vi går igenom skoldagen på väggschemat, stryker i almanackan.
Sen börjar arbetet.
Första rasten är uterast.
Det är vi vuxna som byter rum efter ämne. Barnen sitter alltid på sina platser.
I matsalen har alla barn sin egen plats. Vi sätter time-timern på 5 minuter när alla har tagit mat, för att barnen ska komma igång att äta.
Efter maten är det uterast. Vi är tillbaka på skolgården igen. Hurra!
Varje skoldag slutar med att vi ropar upp ett barn i taget och tar i hand och säger adjö.
Då tar frita över. Eleverna går till mellis med Johnny och Josefin. De har samma plats i matsalen som vid lunchen. Time-timern sätts på 10 minuter och fritainformationen gås igenom och det läses en saga.
På måndagar har vi tillgång till rörelserummet.
Övriga dagar är vi ute eller i våra lokaler. Vi försöker dämpa ljudnivån genom att sprida ut barnen.
På torsdagar är det gemensamma aktiviteter med de andra avdelningarna.
På fredagar är det datordag. På lov/ studiedagar är det datortid efter mellis.
Fritids har jobbat mycket med gruppen under det här året. Under åk 2 utvidgas det till att handla även om naturvetenskap t ex.

Viktigt att komma i tid på morgonen. Vill ni vuxna prata med oss så kom tidigare än 8.15. Efter 8.15 har vi svårt att prata med er.
Nu har vi gemensamt tema i No och So.
Vi kommer att byta telefonnummer senare i år. Information kommer!
Arbetsro är inte detsamma som att det är knäpptyst. Ofta jobbar vi med att diskutera saker. Men det ska vara tyst när vi läser eller när någon annan pratar.
Vi går till biblioteket nästa fredag. Efter det börjar vi med rutinen att läsa tyst på morgonen.
Vi ser en film från youtube om hur viktig läsningen är. Det är viktigt att läsa högt för barn.
Elenita berättar om läsläxan. Eleverna har kommit olika långt i sin läsinlärning. Elenita har en grön läsebok som hon läser högt ur, eleverna har antingen en blå eller en röd bok. Både röd och blå bok har samma innehåll men med olika mycket text i. Varje vecka får eleverna ett kapitel i läxa. Några elever har endast ord i läxa. Eleverna har en vecka på sig att göra läxan, vi vill att man läser lite varje dag. Viktig för att få ett läsflyt är att man läser samma text många gånger. Läxan ska lämnas in på onsdagen och man får en ny läxa på torsdagen.
Ta fajten om läsläxan. Där bestämmer du som vuxen, inte barnet!
Frågorna svaras i skrivboken med småbokstäver, stor bokstav i början av meningen och punkt när meningen är slut. Hjälp gärna ditt barn med detta men du behöver inte ”rätta” vad eleven har svarat.
I skolan går vi igenom läsläxan i tre olika nivågrupper. Grupperna kan ändras beroende på hur läsinlärningen utvecklas.

Vi påminner om att vi har idrott på fredagar. Många barn saknar skor, det gör ont… Det går bra att göra rent ett par utegympaskor och ha inne.
Vi påminner om att barnen är hungriga och att de behöver ha med sig nåt till första rasten.

Johnny undrar om bloggen om fritids läses. Ja det gör den!

NOMP är ett program man kan logga in på hemifrån och öva matematik.
Om en elev är sjuk kommer det hem som eleven kan göra hemma. Mycket av skolarbetet görs gemensamt i skolan och är svårt att göra hemma.
Vi skickar hem individanpassade läxor.
Fråga till föräldrar från Eriks mamma:
Hon har pratat med rektor om vi-känsla på skolan. Hon föreslår att föräldrarna bjuder hem varandra på fika eller mat. Många tycker att det är en bra idé!
Josefin tipsar om att föräldrarna kan ordna en grillkväll i parken.

Ni föräldrar är hjärtligt välkomna till skolan!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar