måndag 27 november 2017

Vagnens veckobrev 48-49 Skola

Hej!
I svenska arbetar vi vidare med faktatexter. Vi läser, gör tankekartor och skriver egna texter. Vi har mest jobbat med faktatexter om djur.
I matematik har vi jobbat med problemlösning och lärt oss om olika strategier för att lösa problemen och hur man redovisar svaret. Vi har även jobbat med dubblorna. Det vill säga 5+5=10 och 6+6=12 osv. mycket viktig utantill kunskap. Träna gärna hemma. Under några veckor har vi även jobbat med teknik. Vi har lärt oss lite om robotar och programmering.
Nu simmar Solen på onsdagar och vi upplever att alla tyckte det var roligt om än lite pirrigt.
Torsdagen den 30/11 har vi personal på Vagnen terminsutvärdering på eftermiddagen och torsdagen den 7/12 har treorna utvärdering. Det innebär att vi behöver slå ihop oss på fritis. Vi ber er därför att kolla över om era barn behöver vara på fritids då eller om det finns en möjlighet att gå hem direkt efter skolan slutar.

/Annika, Elin och Anton

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar