torsdag 2 november 2017

Hej!

Under höstlovet har renoveringen satt igång här på Folkpark. Jägarens lokaler är tömda och materialet är flyttat till Matteusgården. Idag påbörjades även arbetet med de nya entréerna då de gamla blivit inhägnade och delvis rivna. Detta gör att vi (föräldrar/elever/personal) bara har tillgång till Skeppets ingång. Det kan bli lite trångt i början, men en provisorisk ingång är på gång till Bågskytten.

Man har även skapat ett område strax utanför skolan för att ställa maskiner, vilket gör att ni som föräldrar inte kan ställa bilen på personalparkeringen vid hämtning och lämning.

År3
På grund utav olika aspekter, framförallt säkerhet, så har vi behövt tänka om lite kring upplägget när det kommer till våra treor som från och med v.45 kommer att vara på Matteusgården. Den stora förändringen jämfört med vad ni tidigare fått reda på är att eleverna även kommer att äta på Matteusgården och då ha sina raster på Matteusskolan. Detta gör att skoldagen inte kommer att behöva förlängas. Fritidsverksamheten kommer att vara på Matteusgården fram till 16.15 på dagarna därefter går fritidspedagoger och barn upp till Folkparksskolan. Verksamheten på Matteusgården kommer att se ut som följer:

Vi går kl 8.00 från Folkparksskolan Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och Fredagar. De som kan och vill får lämna sina barn direkt på Matteusgården (ingång från Norra promenaden) där vi har personal från 8.00 som tar emot.
På Onsdagar går vi 8.30, då kommer det att finnas en personal på Matteusgården från 8.30 om man vill lämna sitt barn direkt.
Eftermiddagar: De elever som går hem själva och vill ha ”hjälp” över gatan kan gå med en personal direkt när skolan slutar kl 14.00. Andra tider kan vi inte följa med över. Kl 16.15 går personalen med eleverna till Folkparksskolan.
Tisdagar: De som ska på slöjd kl 8.00 kommer till Folkparksskolan som vanligt och går med personalen till Matteusskolan eller går direkt till Matteusskolan. Om eleverna kommer sent så måste de komma till Mattusskolan direkt.

Raster: På första rasten 9.45-10.15 så är det valfritt om man vill gå till Matteusskolan och ha uterast eller vara inne på Matteusgården. På lunchrasten går alla till Matteusskolan och har uterast.
Barnen har haft för vana att ringa hem för att fråga om de får gå hem och om de får ta med sig kompisar. Vi har bara en telefon nu och därför vill vi gärna att man försöker bestämma när eleverna ska gå hem och vilka som ska gå hem med varandra innan skolan. Telefonnumret är 076-7627237
V.45 och 46 kommer vi äta lunch tillsammans med Matteusskolans förskoleklass kl 11.00. Mellanmål äter vi i klassrummen. Detta är för att rummet som vi ska ha som matsal ska målas om. Därefter kommer vi gå tillbaka till de vanliga tiderna.

Teatergruppen fortsätter som vanligt. Lollo kommer till oss på Matteusgården.

Mvh
Daniel Frölander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar