måndag 2 februari 2015

ÅK3 - Arbete med instruktioner på svenskan

Idag har vi arbetat vidare med instruktioner.

I LGR 11 Kunskapskrav i svenska finns dessa mål:
  • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
  • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
På Skolverkets hemsida finns beskrivet hur målen i svenska testas av i de Nationella proven.


I dag har vi provat att göra en liknande uppgift för att träna inför delprovet tala. Vi utgick ifrån boken "Karl Gran Ensam hemma" som vi nu läst färdigt och som eleverna känner väl till. Jag bad eleverna blunda och fundera på vilka fällor de kunde se framför sig. Sedan fick de både muntlig och skriftlig instruktion att:

  •       Rita hur tjuvfällan ser ut.
  •       Rita var Karl och Amanda är
  •      Berätta hur fällan fungerar. Vad man behöver för att göra fällan, Var den börjar och hur tjuven fastnar. Sedan använde vi dokumentkameran och eleverna fick förklara för varandra hur deras tjuvfälla fungerade.
  • Soley ger oss en instruktion om hur hennes tjuvfälla fungerade.


Alla kan se hur Soley ritat.

Här är ett exempel till.

Elisa tränar på att ge en tydlig instruktion och benämna och förklara tydligt vad hon menar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar