torsdag 29 januari 2015

Våra strategier för att veta när det ska vara punkt

Här kommer våra  bästa strategier för att veta när man ska sätta punkt.

När ska man sätta punkt?
        Man sätter punkt när man har berättat en sak.När man berättar en ny sak så blir det en ny mening.
        Om det blir för långt när man läser igenom sin text. Då måste man sätta punkter.
        Du kan ändra och ta bort och, och göra en punkt istället.
        När du inte vet vad du ska skriva mer, då kan du sätta punkt.    
När man skrivit något av Cowboy Jim´s ord:

Först
Sedan
Efteråt
När
Därefter           
Plötsligt
Tillslut
Ska det ofta vara punkt innan.

Centralt innehåll svenska årskurs 1–3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar