fredag 30 januari 2015

ÅK3 - Lässtrategier när vi lär oss om skelett och muskler

På NO:n har vi fortsatt arbetet med tema kroppen. Vi har använt oss av lässtrategier från En läsande klass när vi läst faktatext och lärt oss om skelett och muskler. Det har varit mycket intresserade elever som arbetat hårt och lärt sig massa ny kunskap!
Centralt innehåll Biologi åk 1-3 
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
Kunskapskrav Biologi åk 3 
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. 
Här är lässtrategierna vi använt oss av. Reportern hjälper oss att ställa frågor - Vad vill vi lära oss om skelett och muskler? Spågumman - Innan läsningen av faktatexten ställer vi frågan -Vad kommer texten att handla om? Vi tittar på rubrikerna och bilderna och kopplar till tidigare erfarenheter. Detektiven - Vi stannar upp i texten och skriver upp och diskuterar nyckelord som vi hittar. Cowboyen - Cowboyen kastar lasso och hjälper oss att ringa in det allra viktigaste i texten och det vi lärt oss. Vi sammanfattar med hjälp av nyckelorden.
Här "spår" vi-Vi tittar på bilderna och rubrikerna och funderar över vad faktatexten kommer att handla om?
Vi läser faktatext om skelett och muskler i NO-boken.
Vi tar hjälp av detektiven när vi läser och stannar upp vid nya ord och uttryck.
Vi "kastar lasso" med hjälp av cowboyen och ringar in det viktigaste i texten.
Soley kan stolt visa sitt arbete med att hitta nyckelord i faktatexten.
 
Vi tittar på skelettet "Benjamin" och ser tydligt att skallbenet skyddar hjärnan.
Full koncentration råder när Mohammed gör en tankekarta över allt han lärt sig om skelett och muskler.
Oscar har sammanfattat sin kunskap på en tankekarta och kan vara nöjd med sitt arbete!
Filip har arbetat flitigt och skrivit sin tankekarta på datorn.
Vi tittar på film om skelett och muskler och lär oss massa nya kunskaper.
Vi skriver korsord om skelett och muskler.


Vi sätter namn på de olika skelettdelarna. Zainab visar var revbenen sitter och berättar att de skyddar hjärtat och lungorna.
Rijad visar var knäskålen sitter. Vi känner på våra knän var knäskålen sitter.
Vi "kastar lasso" och sammanfattar allt vi lärt oss om skelett och muskler-
Vi har lärt oss en hel del! Senare kommer eleverna få använda sina kunskaper och skriva egna faktatexter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar